Giáo trình robot công nghiệp 9 chương:
http://www.mediafire.com/?y6chqlvv5z8l5zh
http://www.mediafire.com/?oytbbb3hookglrb
http://www.mediafire.com/?51ylcnbp94of7nx
http://www.mediafire.com/?k4jm5lio1k55o7j
http://www.mediafire.com/?8vo1rsfp31goces
http://www.mediafire.com/?aazy5oe8dljajxf
http://www.mediafire.com/?x28ms7rib7acgzo
http://www.mediafire.com/?lnib15zz50qkxrv
http://www.mediafire.com/?g149m3sipsfn9uk
Bài tập dài:
http://www.mediafire.com/?mpf81p8ou81y6k6
http://www.mediafire.com/?mkamdxun8ta7c19
http://www.mediafire.com/?qrxpuzqhwmpy772
Bộ điều khiển Parrallel robot:
http://www.mediafire.com/?t6kco7om5xfrzra
Slide bài giảng:
http://www.mediafire.com/?50axzqrrnsk85e8
Người máy Asimo:
http://www.mediafire.com/?aajpab82bc86jdg
Robot design lecture:
http://www.mediafire.com/?nip2ajcy3ybtkgi
Thiết bị điều chỉnh:
http://www.mediafire.com/?z00n9lik65f88ke
Robot và ĐKTĐ:
http://www.mediafire.com/?jwehpiue1ey7ece
Ngân hàng câu hỏi:
http://www.mediafire.com/?aovw7jrdb1ew5x1
Điều khiển chuyển động cho robot:
http://www.mediafire.com/?m5xk0o31v9misys

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP