Tài Liệu Tiếng Việt
Tên Sách Tác Giả
Điều khiển thủy lực và khí nén-ĐH Công Nghệ TP.HCMTh.S Lê Tiến Dũng
Thủy khí kỹ thuật ứng dụng - 2005Huỳnh Văn Hoàng
Hệ thống điều khiển thủy lực - 2002Trần Xuân Tùy
Điều khiển tự động thủy lực-khí nén-Hà Nội 2009Ths.Uông Quang Tuyến
Máy nén - Hệ thống khí nénĐang cập nhật
Hệ thống điều khiển thủy lựcNguyễn Ngọc Phương
Các quá trình thủy lựcNguồn: Oto-Hui.com
Ký hiệu dùng trong thủy lựcNguồn: Oto-Hui.com
Hệ thống thủy lực máy xúcKs. Nguyễn Đình Trọng
Phanh thủy lực ô tôNguồn: Oto-Hui.com
Van Thủy LựcNguồn: Oto-Hui.com
Xy Lanh Thủy LựcNguồn: Oto-Hui.com
Hệ Thống bôi TrơnNguồn: Oto-Hui.com
Giáo trình khí nénTrần Xuân Tùy
Bài giảng Thủy Lực-Khí nén - ĐH BK TP.HCMTổng hợp
Điều khiển quá trìnhĐang cập nhật
Tài Liệu Tiếng Nga
Tên Sách Tác Giả
Машиностроительная гидравликаБашта Т.М.
Гидравлическое регулирование систем отопления и охлажденияПырков В.В.
Передачи терловозовВ. М. ОВЧИННИКОВ
Пособие гидравликиВильнер Я.М.
Станочные гидроприводыСвешников В.К.
Объемные насосы и гидравлические гидродвигатели гидросистемБашта Т.М.
Исследование и расчет гидравличеких системГийон M.
Рачеты конструкции самолетных гидравлических устройствБашта Т.М.
Гидравлика,гидромашин и гидроприводБашта Т.М.
Гидравлическое оборудование мобильных машинВасильченко 
ГидрооборудованиеСвешников В.К.
Гидравличекие следящие гидроприводы станков с программым управлением Лещенко В.А.
ГидроприводЭкснер Х.
Машиностроительная гидрваликаВакина В.В.
Элементы гидропривода. СправочникАбрамов Е.И.
Лопастные насосы теория расчет и конструирование Михайлов
Гидропневмоавтоматика и гидропривод машинАндреев А.Ф.,
Барташевич Л.В. 
                                         
                                                                                               Nguồn:blogthuyluc

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP