5./ Sử dụng màn hình * Chức năng của từng nút bấm như sau: Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 31 Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 32 6 . Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 33 Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 34 Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 35 Phạm Trọng Thuận – TBD K52 –GTVT 36

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP