II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 3. Tỷ lệ bản vẽ Tỷ lệ của một hình biểu diễn là tỷ số giữa kích thước đo trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo trên vật thật. Trị số kích thước ghi trên hình biểu diễn không phụ thuộc vào tỷ lệ của hình biểu diễn đó. Tiêu chuẩn Tài liệu thiết kế TCVN 3-74 quy định phải chọn tỷ lệ của các hình biểu diễn trong các dãy sau Tỷ lệ thu nhỏ: 1/2; 1/2,5; 1/4; 1/5; 1/10; (1/15); 1/20; 1/25; (1/40); 1/50; (1/75); 1/100; 1/200; 1/400; 1/500; (1/800); 1/1000; 1/10 n Tỷ lệ nguyên hình: 1/1 Tỷ lệ phóng to: 2/1; 2,5/1; 4/1; 5/1; 10/1; 20/1; 40/1; 50/1; 100/1 Trong đó: n là số nguyên Các tỷ lệ ghi trong ngoặc nên hạn chế sử dụng Con số tỷ lệ được ghi ở ô dành riêng trong khung tên II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng 4.1. Đường nét trong bản vẽ (TCVN 5570-1991) Để biểu diễn các vật thể trên bản vẽ xây dựng, người ta phải sử dụng các nét vẽ. Các nét vẽ có chức năng thể hiện khác nhau được phân biệt ở độ đậm nhạt và ký hiệu của nét vẽ như sau: II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng 4.2. Đường trục trong bản vẽ Để biểu diễn các trục của vật thể trên hình biểu diễn, người ta dùng các đường trục. Số thứ tự của đường trục được ghi bằng số hoặc bằng chữ trong các vòng tròn đơn. Số ghi theo số Arab, chữ ghi theo chữ cái, kiểu chữ in hoa, trừ hai chữ I và O vì dễ nhầm lẫn với chữ số. II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng 4.2. Đường trục trong bản vẽ (tiếp) Đường kính của vòng tròn phụ thuộc vào tỷ lệ của hình vẽ và được quy định: 6mm với hình vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn 1:200 8mm với hình vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn 1:100 10mm với hình vẽ có tỷ lệ lớn hơn 1:100 Thứ tự ghi chữ, chữ số ký hiệu đường trục được quy ước như sau: II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 4. Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ xây dựng 4.2. Đường trục trong bản vẽ (tiếp) II. Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ xây dựng 5. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng được thể hiện theo TCVN 4608-1988

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP