Nhấn Next trong hộp thoại Confirm Installation. Khi quá trình cài đặt kết thúc sẽ hiển thị thông báo thành công trong hộp thoại Installation Complete. Nhấn Close để kết thúc thao tác cài đặt. 2. Thiết lập tắt hướng dẫn khi khởi động Mặc định, mỗi khi khởi động phần mềm hướng dẫn sử dụng sẽ chạy theo, để tắt hướng dẫn khi khởi động phần mềm vào menu Hướng dẫn - Không khiển thị khi khởi động hoặc nhấn Ctrl + E Designed by Trần Quang Hải Email: qhaivn@gmail.com

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP