Câu 16: Hãy vẽ và mô tả nguyên tắc làm việc của thiết bị bay hơi kiểu panel, ống đứng? Câu 17: Dàn bay hơi làm lạnh không khí kiểu khô khác với dàn lạnh nước muối kiểu khô thế nào? So sánh ưu và nhược điểm của hai dàn làm lạnh này? Câu 18: Năng suất lạnh của một van tiết lưu nhiệt phụ thuộc vào đại lượng nào? Câu 19: Làm thế nào để điều chỉnh mức lỏng trong bình khi sử dụng van phao hạ áp, van cao áp? Câu 20: Nguyên tắc làm việc của bình tách dầu như thế nào? Hiệu quả tách dầu phụ thuộc vào các yếu tố nào? Câu 21: Bình chứa tuần hoàn, bình thu hồi, bình chứa dự phòng có nhiệm vụ gì? Câu 22: Ảnh hưởng của khí không ngưng đến sự làm việc của hệ thống lạnh thế nào? Câu 23: Hãy giải thích phương pháp làm việc van 1 chiều hình cốc? Câu 24: Khắc biệt cơ bản giữa van tiết lưu tay và van chặn là gì? Câu 25: Vì sao phải tính toán đường kính ống phù hợp trong kỹ thuật lạnh

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP